Genel Kollukla İlişkiler ve İletişim | Özel Güvenlik Ders Notları

testicoz.org

Test Çöz , Online Soru Çöz , İnteraktif Testler


testicoz.org > Genel > Genel Kollukla İlişkiler ve İletişim

Genel Kollukla İlişkiler ve İletişim

Ders
Test
: Genel Kollukla İlişkiler ve İletişim

Genel Kollukla İlişkiler ve İletişim
Soru 1
5188 Sayılı Kanunda belirtilen şekilde özel güvenlik görevlilerinin, genel kolluk emrine girmesini gerektiren şartlar oluştuğunda; özel güvenlik görevlileri genel kolluk mensuplarının hizmete ilişkin, hukuka uygun ve konusu suç teşkil etmeyen yani kanuna uygun emirlerini yerine getirmek zorundadır.
Soru 2
Baş, el, kol, ayak ve bedenin kullanımına JEST denir.
Soru 3
Başarılı olan personele takdir ve teşekkür verilmesinin nedeni PERSONELİ MOTİVE ETMEK içindir.
Soru 4
Çok sayıda izleyiciye ulaşan gazeteler, dergiler, televizyon, radyo, sinema KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI’dır.
Soru 5
Özel kolluk; genel kolluk dışında kalan ve ancak belirli bazı kolluk görevli için özel yasalarına göre kurulup belirli görev ve yetkilerle donatılan kolluktur. Örneğin; çiftçi malları koruma kolluğu, köy korucuları ve köy bekçileri, orman kolluğu, belediye kolluğu vb.
Soru 6
Yardımcı kolluk; asıl kolluk görevlilerinin bulunmadığı zaman, bizzat görevli olan ve asıl kolluk görevlilerinin görev ve yetkilerini kullanan kişilerdir. Örneğin; çarşı ve mahalle bekçileri, kolluk yetkisi kullanan gemi kaptanları vb.
Soru 7
Genel kolluk ve özel güvenlik arasında; görev alanı, yetki ve bağlı olunan makam açısından fark vardır. Genel kolluk kuvvetleri görev alanı esasına göre ülke genelinde görev yapar. Özel güvenlik ise sadece komisyon tarafından sınırları belirlenerek özel güvenlik izni verilmiş olan alanda görev yapar.
Soru 8
Kişinin kendini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına EMPATİ denir. Empatide ANLAMA, sempatide HAK VERME ön plandadır.
Soru 9
Özel güvenlik “ÖZEL KOLLUK DEĞİLDİR”. Sivil kolluk olarak tanımlanabilir.
Soru 10
Tek yönlü bilgi iletimine ENFORMASYON da denir.
Soru 11
Bir kişi veya kurumun diğer kişi veya kurumların zihninde isteyerek ya da istemeyerek bırakmış olduğu fikir, anlayış ve değerlere İMAJ denir.
Soru 12
“Organizmayı davranışta bulunmaya iten güç” MOTİVASYON’un tanımıdır.
Soru 13
Vali, il ve ilçe sınırları içerisinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir.
Soru 14
Emniyet Teşkilatı Kanununa göre kolluk teşkilatı; “genel kolluk” ve “özel kolluk” olmak üzere ikiyi ayrılır.
Soru 15
Bireyin AYNI ANDA, FARKLI ŞEYLERE İHTİYAÇ duyması KİŞİ İÇİ ÇATIŞMAYA örnek gösterilebilir.
Soru 16
İl İdaresi Kanununa göre; vali ve kaymakamlar il ve ilçe sınırları içerisinde kamu düzeninin sağlanması ve güvenliğin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve bozulan kamu düzeninin yeniden kurulması için gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamak konusunda tam yetkilidir.
Soru 17
Kişilere, objelere, organlara ve ruhsal yapıya uygulanan baskı, güç ve zorlama olgusuna STRES denir.
Soru 18
Kişiler arasındaki fiziki mesafelerin iletişim yönünden anlamları ; Mahrem alan (0-35 cm. Aile bireyleri, eş-sevgili, çok yakınlar girebilir) Kişisel alan (40-80 cm. birbirini tanıyan arkadaş kabul eden kişiler girebilir) Sosyal alan (80 cm- 2 m. Resmi ilişkilerin sürdürüldüğü bölge) Genel alan (2 metreden başlayarak uzayan alan)
Soru 19
İş yaşamında iletişim, YETİŞKİN / YETİŞKİN ego (benlik) türleri arasında olmalıdır.
Soru 20
Bakanlık ve valilikler; kanun ve yönetmelik gereklerine uyulup uyulmadığı konusunu tespit amacıyla özel güvenlik şirketlerini, birimlerini, eğitim kurumlarını her zaman denetleyebilir. İçişleri Bakanlığının konu ile ilgili genelgesi gereğince; yılda en az bir defa ve gerek duyuldukça her zaman, sorumluluk bölgesi esasına göre polis ve jandarma tarafından ayrı ayrı denetleme yapılabilir.
Soru 21
Özel güvenlik görevlileri; silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. Ancak zorunlu hallerde, görev alanı komisyon kararıyla genişletilebilir. Ayrıca güzergâh ifade eden durumlarda; güzergâh boyu görev alanı sayılır.
Soru 22
Örgüt içinde en fazla; ROL ÇATIŞMALARI ve AST-ÜST İLİŞKİLERİ çatışmalarına rastlanır.
Soru 23
Genel kolluk faaliyetleri kamu hizmetidir. Kamu hizmetinin özellikleri; süreklilik ve düzenlilik – tarafsızlık ve eşitlik – değişkenlik – bedelsizlik olarak sıralanabilir.
Soru 24
Personelin kendi aralarında iletişim kurmaları ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİM’dir.
Soru 25
Emniyet Teşkilatı Kanununa göre memleketin genel emniyet ve asayiş işlerinden İçişleri Bakanı sorumludur. Genel kolluk kuvvetleri olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emniyet ve asayiş hizmetleri bakımından İçişleri Bakanına bağlıdır.
Soru 26
Genel kolluk; ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlü silahlı birer kuvvet olan; polis, jandarma ve sahil güvenlikten oluşur. Polis; belediye sınırları içerisinde, jandarma; belediye sınırları dışında kalan ve henüz polis teşkilatı olmayan yerlerde, sahil güvenlik; deniz, liman ve karasularımızda kamu düzeninin sağlanması ve korunması konusunda görevli ve yetkilidir.
Soru 27
Özel güvenliğin görev ve sorumluluk alanı; esasen genel kolluğun sorumluluğunda bulunan ve komisyon tarafından sınırları belirlenmiş alandır. Özel güvenlik görevlileri 5188 S.Kanunun 7.maddesinde sayılan yetkilerini sadece görevli oldukları sürede ve görev alanlarında kullanabilirler.
Soru 28
En etkili iletişim kanalı BEDEN DİLİ’dir.
Soru 29
En iyi sonuç veren soru tekniği AÇIK UÇLU soru sormaktır.
Toplam 29 soru bulunuyor.
Liste
0:0
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
26272829
Geri dön
Güncelleme: 9 Mayıs 2017 — 23:06

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Test Çöz | Online Test Çöz | İnteraktif Testler | 2018 testicoz.org | Hakkımızda | İletişim | Site Haritası | Gizlilik Politikası | Kaynakça | Yasal Uyarı | RSS | Reklam
Secured By miniOrange