Dil ve Anlatım 6 Konu Anlatımı

testicoz.org

Test Çöz , Online Soru Çöz , İnteraktif Testler


testicoz.org > Açık Lise Testleri > Açık Lise Konu Anlatımları > Dil ve Anlatım 6 Konu Anlatımı
Dil ve Anlatım 6 Konu Anlatımı
UNİTE 1 Sözlü Anlatım
UNİTE 1 – 1.KONU Röportaj

Herhangi bir konu ya da sorunun değişik boyutlarıyla ele alınıp işlendiği gazete ve dergi yazılarıdır.

Röportajın özellikleri şunlardır:

  • Röportaj, makale gibi, düşünsel planla yazılır.
  • Röportajda ele alınan konu ya toplumal ya da sanatla ilgilidir.
  • İşlenen konu bilgi, belge, görsellerle desteklenir.
  • Röportajda verilen bilgiler ve ortaya konan belgeler gerçeği yansıtır. Anlatılanlar kendi içinde tutarlıdır.
  • Yazarın bilgi, izlenim, görüş ve düşüncelerini yansıtır. Yazar, gerçekleri öznel yaşamla harmanlar.
  • Röportajın anlatımında diyaloglardan yararlanılır.
  • Yaşanmış olaylar, durumlar anlatılır. Kısa cümlelerle metin hareketli hâle getirilir.
  • Röportaj, birinci kişi ağzından yazılır.
  • Röportajda dil, ağırlıklı olarak göndergesel işlevde kullanılır.

 

 • Röportajlar, medya organlarında yayımlanır.
 • Röportajda çok yönlü anlatım olanakları vardır.
 • Röportaj yazarı açıklayıcı anlatım, öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım ve tartışmacı anlatım gibi bütün anlatım yollarından yararlanır. Röportajda öykülemeye ağırlık verilir.
 • Özelden genele gidilir.
 • Heyecanın ölçüsü genelde şimdiki zaman kullanımıyla artırılır.
 • Röportajlar genellikle soru cevap tarzında olur. Ancak bazı yazarlar röportajı hikâye kurgusu ve üslubu içinde vermeyi tercih ederler.

Konularına Göre Röportajlar

 1. Bir yeri konu alan röportaj: Röportaj yapılan yerde sürdürülen yaşam her yönüyle bilinir. Bu yerin farklı yönleri film, ses ve fotoğraflarla ortaya konur.
 2. Eşyayı konu alan röportaj: Konu olan eşya her yönüyle bilinir. Eşyanın dikkat çekici ve düşündürücü yönleri ele alınır.
 3. İnsanı konu alan röportaj: Belli bir alanda üne kavuşmuş kişilerin dikkat çeken ve düşündüren yönleri belirtilir.

Sunuş Biçimine Göre Röportajlar

 1. Amerikan röportajı: Yazıya en kuvvetli yönüyle girilir. En son söylenmesi gereken kelimeler, en önce söylenir. Okuyucunun hiç beklenilmeyen bir girişle karşılaşması, ilk paragrafın sürpriz uyandırması, giriş bölümünün âdeta şok bölümü olması bu tip röportajın en önemli özelliğidir.
 2. Alman röportajı: Bu röportajda, yazar konuyu işlerken yazıya kendini katar; konu hep “ben” ekseni etrafında döner.
UNİTE 1 – 2.KONU Mülâkat

Her hangi bir gazetecinin ünlü bir kişiyi ziyaret ederek ona alanıyla ilgili sorular sorması ve bu sorulara verilen cevaplardan oluşan yazılara denir.

Mülakatın Aşamaları

  • Kendini tanıtma
  • İsteğini en kısa yoldan açıklama
  • Görüşme için randevu talebinde bulunma
  • Hem görüşme öncesinde hem görüşme sırasında nezaketli olma

 

 • Görüşülecek kişinin konuya ilgisini çekme
 • Görüşülecek kişi ve konuyla ilgili iyi bir hazırlık süreci geçirme
 • Görüşmeyi bitirme ve izin isteme

Mülakat Yapacak Kişinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

  • İlk önce konuyu ve görüşülecek kişiyi belirlemek gerekir.
  • Mülakat yapılacak kişiyle görüşmek ve ondan randevu talep etmek gerekir.
  • Görüşülecek kişi ve konu hakkında iyi bir araştırma ve hazırlık yapmalıdır.
  • Randevu saatine mutlaka uymalıdır.
  • Görüştüğü kişinin ilgisini ve dikkatini çekmelidir.

 

 • Bilgi, birikim ve kültürüyle muhatabını konuşmaya ikna edebilecek yeteneğe sahip olmalıdır.
 • Görüşme sırasında konuşmasına dikkat etmeli; ölçülü, nazik ve saygılı bir üslup kullanmalıdır.
 • Görüşme esnasında konuşmacının sözünü gereksiz yere kesmemelidir.
 • Soruları önceden yansız bir tutumla hazırlamalıdır.
 • Mülakat yaptığı kişinin görüşlerini hiçbir değişiklik yapmadan, olduğu gibi yazıya aktarmalıdır.

Mülakata Hazırlık
Mülakatın etkisi verimliliği yapılan hazırlıkla doğru orantılıdır. Mülakatlara ön hazırlık yapmak gerekir. Bu hazırlık sürecini şöyle açıklayabiliriz:

  • Mülakat konusuna yönelik bilgi edinmek
  • Mülakat yapılacak kişi hakkında bilgi sahibi olmak
  • Konu hakkında önceden sorular hazırlamak
  • Belirlenen görüşme zamanına uymak
  • Görüşme sırasında nazik ve ölçülü olmak
  • Mülakat verecek kişinin ilgisini ve dikkatini çekmek

 

 • Karşısındakini konuşmaya ikna edebilecek kültürel birikime ve yeteneğe sahip olmak

Mülakat Yöntemleri ve Türleri

 • Yüz yüze yapılan mülakatlar
 • Telefon, televizyon gibi anında ses ve resim ileticileri ile yapılan mülakatlar
 • Sağır ve dilsizlerle gerçekleştirilen hareketle (simgesel) iletişim mülakatları

Mülakatın özellikleri
• Mülakat metinleri öğretici ve ufuk açıcıdır.
• Alanında tanınmış kişilerle mülakat yapılır.
• Alınan cevaplar aynen yorumlanmadan yayımlanır.
• Genelde söyleşmeye bağlı anlatım türü kullanılır.

UNİTE 1 – 3.KONU Söylev (Hitabet, Nutuk)

Bir dinleyici topluluğuna bir düşünceyi aşılamak, topluluğu coşturmak ve bir amaç doğrultusunda yönlen­dirmek için yapılan konuşmalardır.Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel sözlere nutuk (söylev) denir. Nutukların askeri, siyasal ve dinî olmak üzere üç çeşidi vardır. Bunun yanında kulüp, dernek ve sendika yöneticilerinin yaptığı konuşmalar da nutuk türü içinde değerlendirilebilir.

Nutuklarda topluluğa seslenen kişi (hatip), dilin güzel ve etkileyici olmasına önem verir. Çünkü amaç, dinleyicileri coşturmak, onları belli bir hedefe yönlendirmek, ortak duygularda bir araya getirerek heyecanlandırmak ve harekete geçirmektir. Nutukta konuşmacı belli bir plana göre konuşmalı, dinleyicileri sıkmaktan kaçınmalı, açık ve inandırıcı olmalıdır.

Alıcıyı harekete geçirme niteliği taşıyan nutuklarda özellikle sonuç bölümü çok önemlidir. Bu bölüm, etkileyici bir sözle bitirilmelidir. Konuşmacı, bu bölümde ustalığını göstermelidir.

Söylevin özellikleri şunlardır:

 • Söylev veren kişiye hatip denir.
 • İyi bir hatip nerede, ne söyleyeceğini bilmeli, dinleyi­ciyi istediği doğrultuda yönlendirebilecek iletişim beceri­sine sahip olmalıdır.
 • Söylevin başarılı olması; hatibin jest, mimik, vurgu ve tonlama gibi öğeleri doğru kullanmasıyla orantılıdır.
 • Türk edebiyatında önemli söylevciler Mehmet Akif Ersoy, Halide Edip Adıvar ve Hamdullah Suphi Tanrıöver’dir.
Güncelleme: 20 Nisan 2018 — 02:51

2 yorum

Yorum Yap
 1. Ek sınava girebilmek için kaç kredinin kalmış olması gerekir ?

 2. Hayır öyle birşey yok sadece 8 dönem üzeri olman yeterli yeni sisteme gore 😊

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Test Çöz | Online Test Çöz | İnteraktif Testler | 2018 testicoz.org | Hakkımızda | İletişim | Site Haritası | Gizlilik Politikası | Kaynakça | Yasal Uyarı | RSS | Reklam
Secured By miniOrange